Šablona pro předávání potvrzených termínů

NÁZEV OBCE
Datum a čas: ….
Místo: .…
Vstupné: předprodej/na místě
Kapacita: .….    Očekávaná návštěva (dle toho jak jsou zvyklí): ….
Podmínky: (nájem, zvukař, podíl na vstupném…) …..

Zpět na Flow