Systém schvalování a předávání termínů koncertů kapele

 • Cíle
  • Jasně vymezit pravidla pro plánování koncertů s ohledem na možnosti Vendy
  • Sladit termíny plánovaných dovolených a překážek všech členů kapely
  • Zajistit přehled o termínech koncertů pro přehled a kontrolu
  • Zajistit potvrzení o převzetí závazných termínů koncertů od všech členů kapely

Seznam pravidel:
Plánování koncertů
Plánování dovolených a jiných překážek v koncertování a jejich evidence
Schvalování a předávání schválených termínů koncertů všem členům kapely a jejich publikace
Potvrzování přijetí závazného termínu koncertu každým členem kapely
Překážky v účasti již závazně schválených koncertů

Plánování koncertů

 1. Do odvolání bude Drát plánovat koncerty tak, aby se konaly maximálně během 2 víkendů v jednom měsíci
 2. Koncerty nebudou v termínu posledního víkendu v měsíci a současně prvním víkendu měsíci následujícím. Ideálně vždy 1 víkend za dva týdny. V případě vyjimečných situací (koncertní příležitost na velkém podiu, za velké peníze) pak vždy jen po dohodě s Vendy.
 3. Koncerty se nebudou plánovat na státní svátky. Ve vyjímečných případech kdy by šlo o evlmi zajímavý koncert, bude nutno nejdříve prověřit s Vendy.
 4. Koncerty budou primárně plánovány vždy na sobotu, ve vyjímečném případě na pátek , ale opět zde bude nejdříve nutný souhlas Vendy.
 5. Komunikace mezi Drátem a Vendy bude probíhat na jejich vlákně messengeru.
 6. Plánování bude také s ohledem na možnosti ostatních členů kapely, kteří budou hlásit svoje překážky Drátovi min. 3 měsíce předem.

Plánování dovolených a jiných překážek v koncertování a jejich evidence

 1. Každý člen kapely si bude svoje překážky v koncertování (dovolené, rodinné akce, koncerty s jinou kapelou) plánovat s ohledem na kalendář kapely tak, aby neblokoval činnost kapely , která by nemohla v daném měsíci koncertovat vůbec.
 2. Kapela nebude hrát v měsících prosinec, leden a únor (mimo vyjímek jako budou velmi výhodné nabídky koncertů) a letní dovolená bude opět plánována tak, aby kapela mohla realizovat min. 2 koncerty v měsíci.
 3. Každý člen kapely tyto svoje překážky zašle mailem Drátovi a ten je zapíše do kalendáře kapely, ke kterému má každý člen kapely přístup a může tak svoje plány korigovat dle něj.
 4. Tyto plánované překážky bude hlásit každý 3 měsíce před jejich termínem. To se samozřejmě netýká mimořádných neplánovaných událostí, které mohou někdy nastat.

Schvalování a předávání schválených termínů koncertů všem členům kapely a jejich publikace

 1. Schvalování koncertů bude dělat Vendy a to pouze v těchto případech:
  1. koncert bude v pátek
  2. koncert bude v poslední víkend v měsíci a následně je v plánu v prvním víkendu v měsíci další koncert (platí i obráceně)
  3. Koncert by byl již více jak v druhém víkendy daného měsíce.
 2. V ostatních případech budou koncerty plánovány dle kalendáře nahlášených překážek všech členů kapely. To znamená, že Drát se nebude explicitně již více ptát každého člena jestli může nebo ne. Pokud nemá nahlášenu překážku, Drát může naplánovat koncert a pokud se netýká bodu a) termín bude závazný pro všechny členy kapely.
 3. Předávání závazných termínů koncertů bude probíhat následně: Drát předá termín koncertu včetně místa, adresy, času začátku koncertu, webové adresy pořadatele a ceny vstupného kapelníkovi a podmínek kapelníkovi a současně Vendy pro vyvěšení na vlákno Termíny Eagle Eye.
 4. Každý člen kapely je povinen si aktualizovat svůj kalendář dle vlákna Termíny …
 5. Kapelním současně publikuje tento koncert na webové stránky kapely, kde jsou tyto informace pro veřejnost.
 6. Minimálně 1 měsíc před termínem koncertu Drát vytvoří událost na Facebooku , která bude oznamovat termín koncertu a ta se bude propagovat všemi možnými prostředky, včetně sdílení členy kapely a také placené inzerce.

Překážky v účasti již závazně schválených koncertů

 1. Pokud nastane mimořádná situace, kdy neočekávaně nebude někdy z členů kapely se ze závažných důvodů účastnit koncertu, musí o své překážce co nejdříve informovat Dráta, aby mohl koncert zrušit a případně naplánovat nový termín s pořadatelem. A také kapelníka , aby mohl zastavit probíhající propagaci koncertu.
 2. Takovými překážkami mohou být
  1. Nemoc , vysoké teploty, neschopnost při úrazu a podobně.
  2. U zpěváků to může být i silné nachlazení, kdy selžou hlasivky
  3. Mimořádná událost v rodině
  4. Překážkou není lehké nachlazení a mírná teplota.
  5. Nakonec vždy záleží na objektivním stavu každého, koho se to týká a rozhodnutí je pouze na něm.

Systém plánování koncertů tedy zjednodušeně

 1. Všichni hlásí dopředu dovolené a evidují se ve sdíleném kalendáři
 2. Drát plánuje koncerty s ohledem na tento kalendář
 3. Vendy schvaluje koncerty, které jsou mimo dohodnutá pravidla
 4. Drát předává dohodnuté termíny koncertů kapelníkovi
 5. Vendy předává závazné termíny koncertů ostatním členům kapely pomocí messengeru ve vlákně Termíny …
 6. Kapelník aktualizuje Web s termíny koncertů
 7. Každý člen kapely si značí termín do svého kalendáře

To je vše snad je to srozumitelné a jednoduché. 🙂

Zpět na Flow